Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Sanktuarium

Zaproszenie na XXI edycję Muzyki w Starym Opactwie

XXI cykl koncertów

1050 lat temu na lednickich polach książę Mieszko wyrzekł się szatana i wyznał wiarę w Chrystusa, Syna Bożego i Zbawiciela świata. Wyznał ją w Duchu Świętym, bo przecież nikt bez Jego pomocy nie może powiedzieć, że „Panem jest Jezus”. Tym samym i państwo Mieszka zostało wpisane w życie Trójcy Świętej, niezależnie od tego, jak często i z jakim skutkiem szatan próbował i próbuje nadal odzyskać na tych obszarach swoje wpływy.

Tak więc z jednej strony początek prawdziwej duchowości zamiast zabobonnych pokłonów przed bałwanami, z drugiej zaś – początek owocnych związków z wysoko już stojącą zachodnią cywilizacją, mocno osadzoną na fundamentach rzymskiego prawodawstwa, greckiej filozofii i chrześcijańskiej metafizyki.

Gdzie zaś duchowość i kultura łączą się ściślej i piękniej niż w muzyce? Trudno więc się dziwić, że wkrótce po przyjęciu prawdziwej wiary na ziemiach polskich zabrzmiał chorał gregoriański, przyniesiony przez benedyktyńskich mnichów. Dość powiedzieć, że Bogurodzica, pierwsza polska pieśń religijna, pełniąca rolę hymnu narodowego, śpiewana była do chorałowej melodii. I to być może już w XIII wieku. A na początku XV już na pewno, i to przez całe hufce polskich rycerzy na grunwaldzkich polach, jeśli wierzyć zapiskom Długosza. Przecież nikt ich tego przed bitwą nie uczył – ta pieśń żyła już pewnie w ich sercach od kilku pokoleń. A potem żyła dalej i dalej rozwijał się śpiew, i rozwijała się muzyka, aż zabrzmiała całą niebiańską harmonią organów w gotyckich katedrach, a potem w barokowych świątyniach, gdzie pyzate aniołki, wychylając się zza marmurowych filarów i draperii, zachęcały do wierności Kościołowi całym przepychem kształtów i kolorów.

Bo po benedyktynach zjawili się cystersi. Między innymi w Rudach. Zbudowali opactwo, kościół i wszechstronnie zajęli się kulturą – począwszy od upraw i hodowli aż po najwyższe sfery ducha. I głosili wciąż tego samego Chrystusa, którego przyjął niegdyś Mieszko, oddając Mu w opiekę wykluwającą się w walkach i rozejmach polską państwowość. Pozostawali Chrystusowi wierni, niezależnie od tego, czy wierni byli Mu kolejni władcy. Głosili niestrudzenie Boże miłosierdzie, bo tylko ono zostaje, gdy zawodzi wszystko inne.

I właśnie ufność w to miłosierdzie, bezgraniczne zawierzenie Bogu wbrew ludzkiemu czarnowidztwu i przeciwnościom losu, sprawiły, że rudzkie opactwo od tylu już lat na nowo rozkwita, pięknieje z roku na rok i dostarcza coraz liczniejszych duchowo-artystycznych przeżyć, organizując koncerty, wystawy, spotkania.

Do przedsięwzięć najmocniej w Rudach zakorzenionych należy festiwalMuzyka w starym opactwie, który co roku, po raz już 21., od maja do października, zaprasza na koncerty muzyki organowej, czasem wokalne czy z towarzyszeniem innych instrumentów.

21 edycji festiwalu to 126 koncertów, wielu wykonawców – rodzimych i zagranicznych, nastoletnich i dojrzałych, to ponad 150 godzin wzruszeń i obcowania z dziedziną sztuki, która jak żadna inna potrafi wznieść serce na wyżyny mistyki.

W tym roku – szczególnym dla Kościoła powszechnego przez podkreślenie mocy Bożego miłosierdzia i dla Kościoła polskiego przez jubileusz przyjęcia chrześcijaństwa – niech festiwalowe koncerty wypełnią każde słuchające ich serce niezłomną nadzieją, że wszystko możemy w tym, który nas umacnia i że dzieło rozpoczęte w każdym z nas w sakramencie chrztu może sprawić, że będziemy jednością z Chrystusem i w Chrystusie. W Tym, który był, który jest i który przychodzi. I w którego rękach – jako jedynych – jesteśmy naprawdę bezpieczni.


Ks. Prałat Bogdan Kicinger

Dyrektor Festiwalu

Program koncertów - 2016


29.05.2016 Dyplomanci Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej

II st. i Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach


19.06.2016 Chór i kwartet smyczkowy Parafii Św. Anny w Babicach pod

dyr. Brygidy Tomali.

 

Klaudia Romek – sopran; Brygida Tomala - organy


24.07.2016 Marcin Jurczyk - organy (Bytom)

28.08.2016 Gabriela Czurlok - organy (Opole)

25.09.2016 Mariola Brzoska – organy (Gliwice)


23.10.2016 Camerata Silesia

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice

Anna Szostak - dyrygent

                    Brygida Tomala – pozytyw


Koncerty odbywać się będą w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach o godzinie 17.00. O godz. 16.00 natomiast celebrowana jest Msza Święta.

Muzyka w Starym Opactwie. 2014-11-29

Wspólnota wiary i sztuki

Niemiecki filozof M. Heidegger uważał, że zasadnicze pytanie, uzasadniające wszelkie myślowe poszukiwania, brzmi: Dlaczego jest w ogóle byt, a nie raczej nic? W wersji mniej abstrakcyjnej wyraził to pewien himalaista, kiedy na pytanie, dlaczego chodzi po górach, odparł: bo góry są. Idąc tym tropem, równie dobrze można określić sens organizowania koncertów, czy to w ogóle, czy też tych konkretnych – na które w ramach Festiwalu „Muzyka w starym opactwie” zapraszamy już po raz dziewiętnasty do Rud. Gromadzimy się na muzycznych spotkaniach w bazylice rudzkiej, bo istnieje muzyka oraz istnieją Rudy ze swoją cysterską przepiękną historią, zatrzymaną w Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej. 

Od 1998 r. coroczne cykle koncertów nawiązują do wielkich tradycji rudzkiego opactwa, szczególnie do kultury liturgii i jej służebnicy – muzyki. Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, czyli Bazylika Mniejsza z cudownym obrazem Matki Boskiej Pokornej, malowniczy kompleks budynków poklasztornych wraz z pięknie utrzymanym parkiem dają świadectwo wielkiej historii, ale równocześnie zobowiązują do kontynuacji, do ubogacania swego czasu kulturą, przejętą jako dziedzictwo i tworzoną dla przyszłych pokoleń. 


wykonanie: e-parafia.net