Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Grupy parafialne

Luty 2024

Wspólnota Żywego Różańca przy parafii

Wniebowzięcia NMP w Rudach

2/2024

INTENCJA OGÓLNA: modlimy się o zdrowie dla chorych i cierpiących, aby zawsze na ich drodze znalazły się osoby niosące pomoc.

INTENCJA STAŁA: za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA INTENCJA : Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.

INTENCJA NASZEJ NOWENNY: modlimy się za członków Róży św. Jadwigi

1. Dziękujemy Róży MB Fatimskiej za udział ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych .

2. W lutym, ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych uczestniczyć będzie Róża św. św. Faustyny

3. Zapraszamy wszystkich na Mszę św. w intencji chorych członków Róż Różańcowych w niedzielę , 18 lutego, na godz. 10.30.

4. Podajemy wstępny harmonogram najbliższych adoracji:

  • Nabożeństwo Czterdziestogodzinne: Róża św. Kingi .
  • Adoracja przy Bożym Grobie: Róża św. Faustyny

5. W dniach 27- 30 czerwca 2024 będzie organizowana 4-dniowa pielgrzymka „ Śladami Cystersów- cz.III”( Toruń, Chełmno, Pelpin, Gdańsk Oliwa, Gdynia) szczegóły podane będą w późniejszym terminie, już dziś prosimy jednak o zaplanowanie sobie tego wydarzenie.

6. Następna zmiana tajemnic różańcowych, odbędzie się marca, o godz. 16.15

Modlitwa za chorych i cierpiących

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.

Styczeń 2024

INTENCJA OGÓLNA: w intencji Ojczyzny o pokój, zgodę, bezpieczeństwo, a dla rządzących o mądrość w budowaniu ładu moralnego i społecznego

INTENCJA STAŁA: za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

INTENCJA PAPIESKA: módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

INTENCJA NASZEJ NOWENNY: modlimy się o umocnienie darami Ducha Świętego na czas przygotowań do jubileuszu 25- lecia istnienie naszej wspólnoty

  1. Dziękujemy Róży św. Kingi za udział ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych w grudniu.
  2. W styczniu, na nabożeństwach maryjnych ze sztandarem uczestniczyć będzie Róża MB Fatimskiej.
  3. Serdecznie dziękujemy Róży Róża MB Fatimskiej za przygotowanie spotkania opłatkowego, wszystkim obecnym za uczestnictwo,
  4. Następna zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się w pierwszą sobotę lutego (3 lutego) o godz. 16.15.
  5. W dniach 27-30 czerwca 2024 r. będzie zorganizowana 4-dniowa pielgrzymka” ŚLADAMI Cystersów” cz.III

( Toruń, Chełmno, Pelpin, Gdańsk – Oliwa)

Szczegóły będą podane w późniejszym czasie, już dziś prosimy jednak o zaplanowanie sobie tego wydarzenia.

wykonanie: e-parafia.net