Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Grupy parafialne

Grudzień 2022

INTENCJA OGÓLNA:. Módlmy się, by przychodzący na świat Chrystus, w sercach parafian znalazł miejsce gotowe na Jego zamieszkanie.

INTENCJA STAŁA: Za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA INTENCJA Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

​​​​​​​

Z wielkim żalem, informujemy, że 30 listopada, zmarł

śp. Jacek Cisowski członek Róży św. Józefa.

 

  1. Dziękujemy Róży św. Jadwigi za udział ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych.
  2. W grudniu na nabożeństwach maryjnych ze sztandarem uczestniczyć będzie Róża św. Kingi.
  3. 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Członkowie kół Żywego Różańca mają w tym dniu przywilej zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Taki sam przywilej przysługuje nam 25 grudnia- w dzień Bożego Narodzenia.
  4. Spotkanie opłatkowe odbędzie się w 6 stycznia 2023 roku o godz. 17.00. Spotkanie przygotowuje Róża św. Kingi. Będzie ono połączone z zmianą tajemnic różańcowych. Prosimy o takie zorganizowanie sobie czasu i zaplanowanie naszego spotkania opłatkowego, aby było nas jak najwięcej
  5. Czas Adwentu jest to czas oczekiwania, to czas wewnętrznego wyciszenia się, czas przygotowania się przez modlitwę na spotkanie z Bożą Dzieciną. Życzymy spokojnego czasu.. czasu bez pośpiechu, bez trosk i zmartwień. Czasu wypełnionego radosnym oczekiwaniem, w zdrowiu i pokoju serca.

wykonanie: e-parafia.net