Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Grupy parafialne

Grudzień 2021

​​​​​​​INTENCJA OGÓLNA:. Modlimy się pokój na świecie ,a szczególnie o rozwiązanie problemu na granicy polsko-białoruskiej.

INTENCJA STAŁA: Za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA:

Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

 1. Dziękujemy Róży św. Kingi za udział ze sztandarem na nabożeństwach maryjnych w listopadzie.
 2. W grudniu na nabożeństwach maryjnych ze sztandarem uczestniczyć będzie Róża św. Faustyny.
 3. Niestety z powodu panującej pandemii, nie odbędzie się spotkanie opłatkowe.
 4. 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Członkowie kół Żywego Różańca mają w tym dniu przywilej zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Taki sam przywilej przysługuje nam 25 grudnia- w dzień Bożego Narodzenia.
 5. Następna zmiana tajemnic odbędzie się 08 stycznia 2021 roku.
 6. Czas Adwentu jest to czas oczekiwania, to czas wewnętrznego wyciszenia się, czas przygotowania się przez modlitwę na spotkanie z Bożą Dzieciną. Życzymy spokojnego czasu.. czasu bez pośpiechu, bez trosk i zmartwień. Czasu wypełnionego radosnym oczekiwaniem, w zdrowiu i pokoju serca.

Listopad 2021

INTENCJA OGÓLNA: modlimy się za zmarłych z naszej parafii, aby Bóg przyjął ich do wiecznej radości w niebie.

INTENCJA STAŁA: modlimy się za chorych oraz zmarłych członków Żywego Różańca.

PAPIESKA INTENCJA POWSZECHNA: Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

(syndrom wypalenia -burnout)

 1. Dziękujemy serdecznie za udział ze sztandarem w nabożeństwach różańcowych.
 2. W tym miesiącu z sztandarem na nabożeństwach uczestniczyć będzie Różą św. Kingi.
 3. Dziękujemy wszystkim tym, którzy brali udział w Mszach
  św. imieninowych, Mszy św. Patronalnej, w diecezjalnej pielgrzymce Róż Różańcowych oraz dziękujemy za ogromne zaangażowanie i liczny udział w nabożeństwie fatimskim.
 4. Dziękujemy również osobom, które prowadziły różaniec.
 5. Zapraszamy jutro 7 listopada o godz.16.00, na Mszę św. w intencji

zmarłych Członków naszej wspólnoty.

 1. Spotkanie opłatkowe odbędzie się w niedzielę 2 stycznia 2022 roku o godz. 17.00. Spotkanie przygotowuje Róża św. Jadwigi. Będzie ono połączone z zmianą tajemnic różańcowych.

Prosimy o takie zorganizowanie sobie czasu i zaplanowanie naszego spotkania opłatkowego, aby było nas jak najwięcej.

 1. Następna zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się w sobotę
  4 grudnia 2021, 0 godz. 16.15

wykonanie: e-parafia.net