Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Grupy parafialne

10 Przykazań Dziecka Maryi 2015-01-02

1. Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.
2. W Kościele modli się pobożnie, bez rozglądania patrzy na tabernakulum. 
3. Jest gorliwą apostołką wśród koleżanek i kolegów.
4. Odznacza się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych.
5. Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni. 
6. Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim co nieskromne. 
7. Stara się być pilną w nauce i religijnych obowiązkach. 
8. Jest miłośniczką prawdy i nigdy nie kłamie. 
9. Jest pełna radości i życia i stara się ją sprawić całemu otoczeniu. 
10. Jest uczynna dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem.

Obowiązki Dziecka Maryi 2015-01-02

1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem. 
2. Bierze czynny udział w Eucharystii. 
3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi. 
6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie. 
7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie. 
8. Jest wzorem ucznia. 
9. Śpieszy bliźnim z pomocą. 
10. Jest apostołem wśród otoczenia.

Przyrzeczenie Dziecka Maryi 2015-01-02

„O Niepokalana Dziewico, Bogarodzico Maryjo.
Wobec wszystkich tutaj obecnych,
obieram Ciebie dzisiaj za moją Panią i Matkę.
Postanawiam mocno, Tobie zawsze wiernie służyć,
żyć w łasce uświęcającej i troszczyć się o to,
aby przybliżyć królestwo Twego Syna.
Ponieważ znam moją słabość, proszę cię przez krew Jezusa
przelaną na krzyżu, abyś mnie przyjęła do grona
swych umiłowanych dzieci, i strzegła mnie jako swoją własność.
Amen."

Formacja Dzieci Maryi 2015-01-02

Powstanie wspólnoty Dzieci Maryi w kościele powszechnym zawdzięczamy św. Katarzynie Labouré. To właśnie jej w 1835 roku Maryja oznajmiła, że chce, aby powstała taka wspólnota, której będzie udzielała wiele łask. Siostra Katarzyna oznajmiła swojemu spowiednikowi o żądaniu Najświętszej Maryi Panny i robiła wszystko, aby prośba Matki Bożej została spełniona. Powstaje stowarzyszenie młodych dziewcząt, Dzieci Maryi, zjednoczone wspólną czcią dla Matki Bożej. W 1847 roku wspólnota zostaje włączona do rzymskiej Sodalicji Mariańskiej, prowadzonej przez Jezuitów.

Cudowny Medalik 2015-01-02

Początki Cudownego Medalika są związane z objawieniami Matki Bożej, jakie miały miejsce w Paryżu w 1830r. w kaplicy Miłosierdzia Bożego przy ulicy du Bac. W sobotę 27 listopada Niepokalana objawiła się Siostrze Miłosierdzia, św. Katarzynie Labouré, powierzając jej misję wybicia medalika według podanego wzoru. Święta usłyszała słowa: "Postaraj się o wybicie Medalika na ten wzór. Wszystkie osoby, które będą go nosić, otrzymają wiele łask. Łaski będą obfite dla tych, którzy będą go nosić z ufnością."

wykonanie: e-parafia.net