Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Duszpasterstwo

Ślub

Małżeństwo jest szczególnym sakramentem, którego udzielają sobie nawzajem małżonkowie, kapłan zaś jest koniecznym tzw. urzędowym świadkiem tego faktu, ponieważ małżeństwo stawia zawierających je w pewnym publicznym stanie życia w Kościele. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Sakrament małżeństwa tworzy z Bożą pomocą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości tych, których Bóg stworzył jako „mężczyznę i niewiastę” i do których rzekł: „bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,28), a o których Chrystus powiedział „A taj już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19,6). Sakrament małżeństwa umacnia małżonków do miłowania siebie wzajemnie tak, jak sam Chrystus umiłował swoją oblubienicę – Kościół. Bez jego błogosławieństwa trwanie w miłości może być bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. (KKK 1601-1666).
 
Poniżej przedstawiamy zakres formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa.

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa - ślubu konkordatowego:
 1. Nauki przedślubne (gdziekolwiek),
 2. Poradnictwo rodzinne (gdziekolwiek),
 3. Świadectwo chrztu (z parafii chrztu, wypisane ok. 3 miesięcy przed ślubem),
 4. Dokumenty konkordatowe – obydwoje narzeczeni z dowodami osobistymi odbierają w dowolnym, wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego (ok. 3 miesiące przed ślubem),
 5. Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (tylko do wglądu),
 6. Z ww. dokumentami i dowodami osobistymi ok. półtorej miesiąca przed ślubem spisujemy w kancelarii Protokół Przedmałżeński. Najlepiej wcześniej się umówić na termin: tel: (32) 410-30-57.
  Ponadto:
 7. Zapowiedzi przedślubne (wypisuje się je przy protokole). Narzeczeni odpowiadają za dostarczenie ich do swych parafii zamieszkania. Tam muszą być wygłaszane przez 3 niedziele. Następnie należy dostarczyć je z powrotem do parafii gdzie spisywany był protokół przedmałżeński.
 8. 2 spowiedzi przedślubne (ok. miesiąca i 2/3 dni przed ślubem). Karteczki otrzymuje się też przy protokole.
 9. W przypadku zawierania sakr. małżeństwa poza swoją parafią, potrzebna jest „licencja” – przekaz ślubu, wypisana przez Proboszcza parafii albo narzeczonej albo narzeczonego.
 10. Dodatkowe strojenie kościoła leży w gestii pary młodej (można zlecić to jednej z kwiaciarek z Rud!). Strojenie może odbyć się wieczorem dnia poprzedzającego ślub lub rano w dniu ślubu. Należy wcześniej ustalić to na probostwie tel. 410-30-57. Do strojenia ławek można używać materiałów w kolorze: białym lub ecru (czystość), niebieskim (maryjnym), żółtym (papieski). Nie stosujemy koloru różowego!!!
 11. Jeśli nowożeńcy planują ustawić przy klęczniku świecę ślubną, prosimy by wcześniej samemu wykonać w niej otwór!
 12. Nie zezwala się, aby po ślubie przed kościołem używać sztucznych ozdób do „obsypywania” pary młodej, ponieważ zaśmiecają one całą pobliską okolicę!
 
W dniu ślubu świadkowie 15 min. wcześniej przychodzą do zakrystii z:
 • Swoimi dowodami osobistymi,
 • Obrączkami i karteczkami ze spowiedzi nowożeńców,
 • Można złożyć ofiarę dziękczynną na funkcjonowanie Parafii i remonty kościoła, osobną dla organisty.
 
 
Po co zapowiedzi przedślubne?
„Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa Proboszczowi.”
KODEKS PRAWA KANONICZNEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, Kanon 1069

wykonanie: e-parafia.net