Rok Rodziny

Informacje (do pobrania)

www.dorodzin.pl

Dzieje miejscowości i Parafii

    Początki miejscowości związane są z założeniem w Rudach klasztoru Ojców Cystersów. Trudno określić dokładną datę jego fundacji, gdyż jest to proces długotrwały. Przyjmuje się  założenie klasztoru na lata 1223-1258. Zakonnicy zostali sprowadzeni z Jędrzejowa przez księcia Władysława Opolczyka.

Dokument fundacyjny wydany przez księcia Władysława określał prawa i przywileje, jakimi cieszył się klasztor. Był on wyjęty spos sądowniczej władzy księcia, otrzymał prawo polowania w okolicznych lasach, prawo do zakładania nowych wiosek, prawo kolonizowania, prawo prowadzenia handlu i rzemiosła. Określono także w przybliżeniu granice posiadłości klasztornych.

Sięgały one: trzy mile od Raciborza, trzy mile od Koźla i trzy mile od Gliwic. Posiadłości ziemskie i przywileje nadane przez księcia stały się podstawą rozwoju gospodarczego opactwa.

Galeria