Parafia Wniebowzięcia NMP / Sanktuarium Matki Bożej Pokornej
ul. Cysterska 1, 47-430 Rudy
tel. (32) 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com

Grupy parafialne

Posługa Ministranta 2014-12-31

BYĆ MINISTRANTEM ZNACZY „SŁUŻYĆ”
 
     Ministrant – to przede wszystkim sługa samego Pana Jezusa – który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia ważną posługę pomocniczą. Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego „ministrare” i oznacza „służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu. Przez swoje zaangażowanie i służbę przyczynia się do tego, że liturgia jest naprawdę piękna.

         Z ministrantami Eucharystia wydaje się pełniejsza, piękniejsza.


 
BYĆ MINISTRANTEM, TO BY BYĆ „ZNAKIEM”
 
        Ministrant jest również tym, który niesie znaki – pewne określone przedmioty, które w liturii są niezbędne. One wskazują na inną rzeczywistość. Każdy ministrant jest także tym, który sam powinien być wyraźnym znakiem dla innych – poprzez swoją postawę, poprzez służbę – winien wskazywać, iż każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii, wszystkich wiernych.
       By pełnić tak ważną i zaszczytną funkcję, wybiera się dobrych i dobrze wychowanych chłopców, którzy z własnej woli będą służyli do Mszy św. – prawidłowo, pięknie i gorliwie.
 

APOSTOŁOWIE PIOTR I JAN – PIERWSI „MINISTRANCI”?

      Historia Kościoła jest tak długa i tak bogata, iż ciężko wskazać kto jako pierwszy został ministrantem. Początków można się jednak dopatrywać już w Ewangelii, w przygotowaniach do Ostatniej Wieczerzy. W tym wypadku „ministrantami” byli św. Piotr i św. Jan, którzy z nakazu Pana Jezusa byli odpowiedzialni za przygotowanie Wieczernika do wieczerzy paschalnej, którą Jezus chciał spożyć ze swymi uczniami (Łk 22, 7-13).

 

 

DO PATRONÓW MINISTRANTÓW NALEŻĄ…

 

św. Tarsycjusz – III wiek, męczennik rzymski

św. Stanisław Kostka – XVI wiek (Polska)

św. Alojzy Gonzaga – XVI wiek (Włochy)

św. Jan Berchmans – XVII wiek (Belgia)

św. Dominik Savio – XIX wiek (Włochy)

 

wykonanie: e-parafia.net